Nahlašování a odhlašování dětí ze stravy

Rodiče musí děti nahlašovat a odhlašovat na stravu v MŠ vždy den předem, a to nejpozději do 13.00 hodin v aplikaci NAŠE MŠ, popř. zapsáním do sešitu přihlášek a odhlášek v šatně dětí. V případě onemocnění dítěte je možné si 1. den nemoci nahlášenou stravu do vlastních nádob vyzvednout, a to vždy vchodem pro cizí strávníky v čase od 11.00 do 11.30 hodin, po domluvě i jinak. Pokud rodič potřebuje dítě vyzvednout z MŠ po obědě, je možné odpolední svačinku odhlásit, a to buď den předem nebo ráno týž den nejpozději do 7.00 hodin.