Přihláška ke stravování

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

Jméno a příjmení…………………………………………………………….…………………

Datum narození…………………………………………….…………………………………

Telefonní kontakt rodiče………………………………………………………………………

Způsob úhrady…………………………………………………………………………………

E-mail (nutné pro zasílání podkladů k platbě převodem)………………………………………

Potvrzuji, že jsem srozuměn(a) s pokyny pro strávníky ZŠ a MŠ.

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu včas hradit stravné.

 

 …………………..                                                          ………………………………………

    Datum                                                                          podpis rodičů