Úplata za školní stravování

V září při zahájení docházky dítěte do MŠ je třeba zaplatit tzv. zálohu, která je rodičům vrácena vždy na konci docházky jejich dítěte do MŠ.

Výše stravného je stanovena dle cenové kalkulace školní jídelny, která je vyvěšena pro rodiče na nástěnce v šatně dětí a je během školního roku upravována dle platných cen potravin

Platby probíhají v hotovosti, a to vždy v prvním a druhém pracovním dni v každém měsíci. Jde vždy o stravné za předchozí měsíc.

Stravné je placeno vedoucí ŠJ v určené dny. 

                          od 14:30 do 15:30 hodin

                          od 12:15 do 12:30 hodin  ( vpřípadě, že dítě odchází domů po obědě)