Pokyny pro stravování

Soubor pokynů pro žáky a rodiče

1. Přihlášení ke stravování – žáci se přihlašují ke stravování na začátku školního roku prostřednictvím ředitelství MŠ Petrovice. Přihláška je platná na daný školní rok.

2. Odhlašování obědů při plánované nepřítomnosti – nejpozději jeden den před plánovanou nepřítomností do 13 hodin osobně ve školní jídelně nebo na telefonním čísle 515 323 124 nebo na e-mail kuchynepetroviceumk@seznam.cz

3. Přihlašování obědů – nejpozději jeden den před nástupem do školy do 13 hodin ve školní jídelně MŠ Petrovice nebo telefonicky na čísle: 515 323 124

4. Výdej jídla – denně od 13.00 h do 13,30 h v jídelně ZŠ Lesonice.

5. Odhlašování obědů v době neplánované nepřítomnosti žáka ve škole upravuje vyhláška č.107/2005 Sb., § 4, odst. 9 takto: 1. den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely vyhlášky považuje za pobyt ve škole, čili strávník má nárok odebrat jídlo za dotovanou cenu a bude mu vydáno např. do jídlonosiče.

Po další dny nepřítomnosti žáka ve škole musí rodič oběd odhlásit. Pokud tak neučiní, uhradí neodhlášený oběd za plnou cenu, tj. veškeré náklady mzdové, věcné a potraviny.

6. Způsob placení obědů:

– platba hotově – za odebrané obědy se vybírá do 2. dne v následujícím měsíci. Obědy se platí hotově u vedoucí ŠJ paní Kyliánové.

– platba bankovním převodem – platba se provádí zálohově každý měsíc, vyúčtování se provádí na konci školního roku Podrobné informace dostanete u ředitelky ZŠ Lesonice.


V Petrovicích 3.9.2018